ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden  (zie ook de Verkorte voorwaarden ticketverkoop)

Wijzigen/annuleren van een Reserveringsovereenkomst door u als Gast bij Kunst & Culinair
Als Gast kunt u de Reserveringsovereenkomst annuleren of wijzigen.
Dit dient u te doen via e-mail aan de restaurateur:info@deruimtekunst.nl.
Een annulering van de Reserveringsovereenkomst via een e-mailbericht aan de Restaurateur is mogelijk tot en met 48 uur voor aanvang van de Reserveringsovereenkomst.U krijgt uw geld terug geboekt.
Daarna dient u telefonisch contact op te nemen met de Restaurateur.
Een annulering van de Reserveringsovereenkomst via  e-mailbericht is definitief als de Restaurateur een mail met bevestiging naar u heeft verstuurd en deze e-mail ook bij uw provider is aangekomen.

Ticketverkoop voor lezingen, workshops en concerten.

Artikel 1 – Definities

Definities :

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via De Ruimte Kunst voor een Evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van De Ruimte Kunst;

Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot –  een lezing,workshop of een concert ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

De Ruimte Kunst
Stichting Vrienden van De Ruimte Kunst, gevestigd te Geldrop-Mierlo.

Website
De website www.deruimtekunst.nl;

Directe verkoop
De verkoop van Tickets op locatie De Ruimte, Molenstraat 2, 5664 HV Geldrop

E-ticket verkoop
is een toegangs- of vervoerbewijs dat via het internet via de website van De Ruimte Kunst besteld en geleverd wordt.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die tot stand komt tussen De Ruimte Kunst en degene die een toegangsbewijs ter zake een door De Ruimte Kunst georganiseerd evenement bestelt/koopt ( hierna te noemen de “klant”). Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 De locatie waar het evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen De Ruimte Kunst en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij De Ruimte Kunst dan wel een door De Ruimte Kunst ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

Artikel 4 – Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden gekocht via de website van De Ruimte Kunst of via directe verkoop op locatie De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop.
4.2 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege De Ruimte Kunst verstrekt document.
4.3 De door De Ruimte Kunst geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de De Ruimte Kunst. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Ruimte Kunst mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is).
4.4 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 5 – Overmacht
6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft De Ruimte Kunst het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
6.2 Indien en voor zover het Evenement door de artiest, organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal De Ruimte Kunst aan de koper over gaan tot terugbetaling van ticketgelden.Overige schade zal nimmer worden vergoed.
6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door De Ruimte Kunst wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan zal De Ruimte Kunst aan de Koper over gaan tot terugbetaling van ticketgelden (uitgezonderd servicekosten).Overige schade zal nimmer worden vergoed.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 De Ruimte Kunst is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De Ruimte Kunst is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van evenementen.
6.2 De Ruimte Kunst kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
6.3 Indien en voor zover De Ruimte Kunst ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.4 De Ruimte Kunst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval De Ruimte Kunst door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is De Ruimte Kunst gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.5 Voor zover aansprakelijkheid van De Ruimte Kunst uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van De Ruimte Kunst.

Webwinkelrecht

De retourvoorwaarden

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen zoals je ook in een winkel doet, tenzij anders vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • waarop het artikel in je bezit is:

Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door:

 • het geven van een retouropdracht via onze site www.deruimtekunst.nl – ‘contact’, of via info@deruimtekunst.nl.
 • Na het aanmelden van je retourzending, heb je nog 14 dagen gelegenheid om het artikel daadwerkelijk te retourneren.

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

 • het artikel compleet is.
 • Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.

Is door het retour verwerken in onze administratie een tegoed ontstaan en heb je de bestelling vooraf met iDEAL of bankoverwijzing  betaald, dan storten wij dit zo spoedig mogelijk op je rekening. Dat betekent: binnen 5 dagen na verwerking van het retour en uiterlijk 14 dagen na je retourmelding. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

Betalen & geldzaken

Veilig betalen op verschillende manieren

Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen. Je kunt betalen door middel van:

·         iDEAL
·         Bankoverwijzing
Er moet voorafgaande aan de bezorging betaald worden.

 

 

 

Agenda

 1. Expositie Mei – Juli / 16-05 t/m 16-07

  26 mei van 14:00 tot en met 16 juli van 17:00
 2. Expositie: Van diepe grond en stil verlangen

  22 juli van 14:00 tot en met 21 augustus van 17:00
 3. Lezing en demonstratie airbrush door Marissa Oosterlee

  1 september van 19:00 tot en met 22:30
 4. Workshop “Headpieces”

  9 september van 10:00 tot en met 14:00
 5. Cursus Impressionisme

  19 september van 14:00 tot en met 10 oktober van 16:00

Pin It on Pinterest

Share This

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hiernaast uw e-mailadres in.

Bedankt voor uw aanmelding. Controleer uw e-mail om dit te bevestigen.